top of page
Middel 2.png

Praktijkcentra Plant

Via deze weg stellen we je het samenwerkingsverband ‘Praktijkgericht onderzoek in de plantaardige productie in Vlaanderen’ voor. Het verband bestaat uit twaalf erkende Vlaamse praktijkcentra, de Praktijkcentra Plant, die actief zijn in de akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt en sierteelt. Uit onze samenwerking bloeit een jaarverslag, dat een selectie van projecten en proeven van het publieke onderzoek omvat. Het uitgevoerde onderzoek is toegepast, vraaggedreven, gebeurt in omstandigheden die de praktijk benaderen en leidt tot verduurzaming en kwaliteitsverbetering. Enerzijds optimaliseren we bestaande teelten en anderzijds introduceren we er nieuwe. Die resultaten dragen bij tot de verbetering van het economisch rendement van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Ook komen de reconversie- of diversificatiemogelijkheden van bepaalde bedrijfstypen, inclusief de valorisatie van rest- of nevenstromen, en het uitbouwen van niet-agronomische bedrijfsactiviteiten aan bod. De Praktijkcentra Plant verspreiden de resultaten via een open kennissysteem. Naast de individuele en collectieve adviezen, demonstreren we ook duurzame technieken. Bovendien participeren we aan sensibiliseringsacties uit de Besluiten van de Vlaamse Regering, bijvoorbeeld met betrekking tot de bevordering van een duurzame landbouw. We werken in nauw contact met de landbouwers en telers, de belangrijkste doelgroep van ons onderzoek alsook de finale klant. Zij sturen ons via telersadviesgroepen of technische comités. We danken hen voor de steun en de kritische bijsturing. Ook werken we nauw samen met het bedrijfsleven, andere onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en maken we deel uit van het consortium Agrolink Vlaanderen. Alle praktijkcentra ontvangen subsidies van Vlaanderen en andere structurele financiële ondersteuning van provincies, producentenorganisaties, beroepsorganisaties en diverse projecten. Ook doen we beroep op de VLIF-omkaderingssteun voor investeringen in gebouwen, innovatieve apparatuur of machines. Verder werken we samen met toeleveranciers om de meerwaarde van hun technologie te evalueren. We maken van de gelegenheid gebruik om alle instellingen te bedanken. We wensen je veel leesplezier en nodigen je uit om onze activiteiten te ontdekken tijdens de vele opendeurdagen en studiemomenten binnen onze praktijkcentra.

Een samenwerking binnen verschillende sectoren

Akkerbouw

In de akkerbouw werken verschillende Vlaamse onderzoeksinstellingen per teelt samen om de uitdagingen van telers aan te pakken en hen te ondersteunen met praktijkonderzoek, demonstratie en voorlichting.

Middel 139_edited.png

Fruit

Praktijkcentra ontwikkelen en demonstreren innovaties om een topkwaliteit van diverse fruitsoorten te produceren en te bewaren, die internationaal toonaangevend zijn op het vlak van duurzaamheid.

Groenten

De praktijkcentra actief in de groenteteelt ondersteunen de telers van zowel de overdekte groenteteelten als de openlucht groenteteelten in hun uitdagingen en duurzame ontwikkeling.

Middel 110.png

Sierteelt

De sierteeltsector speelt sterk in op de nood aan vergroening in onze maatschappij. Als praktijkcentrum werken we nauw samen met de telers om hun uitdagingen aan te pakken.

Middel 115.png
Thema's

Neem een kijkje in ons jaarverslag

Jaarverslag

Het samenwerkingsverband

de partners

Partners

Inagro

Ieperseweg 87

8800 Rumbeke-Beitem

www.inagro.be

Landbouwcentrum

Granen vzw (LCG)

Ieperseweg 87

8800 Rumbeke-Beitem

www.lcg.be

Proefcentrum

Fruitteelt vzw (pcfruit)

Fruittuinweg 1

3800 Sint-Truiden

www.pcfruit.be

Provinciaal Proefcentrum

voor de Groenteteelt

Oost-Vlaanderen vzw (PCG)

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

www.pcgroenteteelt.be

Interprovinciaal

Proefcentrum voor de

Aardappelteelt vzw (PCA)

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

www.pcainfo.be

Landbouwcentrum voor

Voedergewassen vzw (LCV)

Hooibeeksedijk 1

2440 Geel

www.lcvvzw.be

Proefcentrum

Hoogstraten vzw (PCH)

Voort 71

2328 Meerle

www.proefcentrum.be

Proefstation voor

de Groenteteelt

(PSKW)

Duffelsesteenweg 101

2860 Sint-Katelijne-Waver

www.proefstation.be

Koninklijk Belgisch Instituut

tot Verbetering van de

Biet vzw (KBIVB)

Molenstraat 45

3300 Tienen

www.irbab-kbivb.be

Praktijkpunt Landbouw

Vlaams-Brabant

Blauwe Stap 25

3020 Herent

www.praktijkpuntlandbouw.be

Proefcentrum voor

Sierteelt vzw (PCS)

Schaessestraat 18

9070 Destelbergen

www.pcsierteelt.be

Vlaams Centrum voor

Bewaring Tuinbouwproducten

vzw (VCBT)

Willem de Croylaan 42

3001 Heverlee

www.vcbt.be

bottom of page